Logo CoinBank

Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin je v současnosti největší kryptoměna na světě dle tržní kapitalizace. Jedná se o světovou alternativu tradičních státních měn označovanou jako kryptoměna. Českou korunu, euro, dolar a další státní měny označujeme termínem fiat měna.

Jaký je ale mezi kryptoměnou a fiat měnou vůbec rozdíl a jak Bitcoin vlastně funguje?

Co je kryptoměna Bitcoin?

Bitcoin je 100% decentralizovaná celosvětová digitální měna. To znamená, že funguje čistě na bázi naprogramovaného kódu – najdeme jej tedy pouze v digitální podobě a na žádný kovový bitcoin si nikdy nesáhneme. Jak je tedy možné, že může fungovat jako platidlo i přes to, že se vlastně jedná jen o počítačový program?

Genialita Bitcoinu tkví v jeho třech klíčových vlastnostech:

  • Tou první je maximálně omezená nabídka – bitcoinů nikdy nebude více než 21 000 000, což také souvisí s tím, proč je jeden bitcoin tak drahý.
  • Dalším prvkem je decentralizace – Bitcoin není ovládán absolutně nikým, řídí se čistě jen svým naprogramovaným kódem. Nachází se na milionech počítačů po celém světě. Na těchto počítačích běží těžební software těžící nové bitcoiny. Těžba je u Bitcoinu základem všeho, díky ní celá bitcoinová síť funguje a nemůže být zastavena.
  • Třetí vlastností je jeho neměnnost, jinými slovy plnohodnotná integrita – prakticky nikdo na světě nemůže zfalšovat bitcoinovou transakci s tím, aby si toho nikdo nevšiml. Toho je docíleno jednak díky Proof of Work, algoritmu těžby Bitcoinu, a také díky technologii zvané blockchain.

Jak Bitcoin funguje?

V bodech výše jsme si uvedli spoustu nových slov – těžba, decentralizace, Proof of Work, blockchain… Jak to do sebe vše zapadá? Zde se to pokusíme vysvětlit tím nejjednodušším možným způsobem.

Tak, jako jsou seznamy transakcí v běžném bankovním sektoru uloženy na účetních knihách, transakce bitcoinů jsou uložené v decentralizované účetní knize zvané blockchain. Blockchain je doslova jakýsi řetězec bloků, ve kterých jsou uložené jednotlivé informace o transakcích. Tyto bloky mají vlastní unikátní značky, které jsou přímo závislé na struktuře transakcí (jak přímo v bloku, tak v blocích minulých) – jakmile se např. někdo pokusí proběhlou transakci nějak pozměnit, změní se i značka jednoho bloku, takže i bloku dalšího, a tak dále… Díky tomu je blockchain, a tedy i Bitcoin, téměř 100% bezpečný.

Správnosti transakcí při jejich vzniku ověřují zmiňovaní těžaři – ti kontrolují, zdali jsou transakce v pořádku a splňují veškeré podmínky. Když ano, zařadí je těžaři do bloku – těžaři jsou tedy ti, kdo bloky tvoří. Za svou práci nejsou těžaři odměňováni v ničem jiném, než v Bitcoinu – odtud výraz těžení bitcoinů.

Těžaři bitcoiny těží pomocí složitých kryptografických metod náročných na výpočetní výkon, proto je někdy Bitcoin označován za značně neekologický – při jeho těžbě se spotřebovává značné množství energie. Bez této práce by model těžby Bitcoinu však fungovat nemohl. Při ověřování transakce hledají těžaři jeden skrytý parametr symbolizující její správnost. Když jej najdou, je jasné, že za jejich prací stojí velké úsilí. Celý mechanismus těžby Bitcoinu je z tohoto důvodu souhrnně označován výrazem Proof of Work.

A jelikož jsou těžařů po celém světě miliony, musejí se při tvorbě nových bloků nějakým způsobem dohodnout – dosáhnout konsenzu právě skrze mechanismus Proof of Work, zkráceně PoW. Aby jej dosáhli, musí jich být většina, tedy více než 50 %.

Zde je základ masivní decentralizace a bezpečnosti Bitcoinu – aby někdo uskutečnil falešnou transakci či změnil již proběhlou, musel by přesvědčit více než polovinu těžařů po celém světě, což je téměř nemožné.

Kde se Bitcoin drží? V bitcoinových peněženkách

Jako jsme si uváděli na hlavní stránce o kryptoměnách, kryptoměnové peněženky jsou jakousi analogií k bankovním účtům. Pro manipulaci s kryptoměnami jsou tedy nutností. Jedná se skutečně o takové pomyslné peněženky, až na to, že v nich nedržíte přímo hmotné mince, ale jakési digitalizované klíče prokazující vaše vlastnická práva.

Již výše jsme si uvedli, že informace o všech bitcoinech se nacházejí na blockchainu. Bitcoiny vlastní kryptoměnové/bitcoinové adresy. Právě tato adresa je jedním ze zmiňovaných klíčů. Označuje se jako veřejný klíč a je tedy unikátní pro každou peněženku. Abyste ze své peněženky mohli bitcoiny vybrat či je někam odeslat, potřebujete k tomu heslo peněženky či tzv. seed phrase, to reprezentuje druhý klíč zvaný privátní. To je klíč, který musíte střežit ze všeho nejlépe – jakmile o něj přijdete, přijdete i o své bitcoiny.

Kryptoměnové peněženky dělíme na dva druhy: softwarové a hardwarové. Softwarové peněženky jsou méně bezpečné, pořídíme je však zadarmo a výhodou je i jednodušší manipulace. Menší bezpečnost souvisí s tím, že s nimi manipulujeme online – jejich data se tedy zúčastní internetových datových toků a kvůli tomu mohou být snáze zneužita. Pro Bitcoin jsou vhodnými kandidáty např. Coinomi, Coinbase Wallet, Electrum nebo Exodus.

Hardwarové peněženky jsou mnohem více bezpečné, protože bitcoiny jsou zde uloženy v režimu offline. Pro útočníka je tedy mnohem těžší či téměř nemožné se k bitcoinu nějakým způsobem dostat. Nejlepší volbou jsou peněženky Trezor nebo Ledger.

Poplatky

Dalším rozdílem Bitcoinu od fiat měn je fakt, že při každé transakci musíme zaplatit malý poplatek. Aby fungovala česká koruna, vydává stát mnoho peněz k jejímu udržování prostřednictvím České národní banky. Další náklady pak nacházíme u běžných bankovních institucí, které zpřístupňují možnost práce s měnou.

Avšak u Bitcoinu neexistuje jedna organizace, která by se o něj starala. Místo toho existují stovky tisíc či milionů těžařů ověřujících jednotlivé transakce. Jak jinak, než za malý poplatek. Díky tomu je celá síť životaschopná. Velikost poplatku je zanedbatelná, avšak pro činnost sítě je nepostradatelná. Může se však mírně měnit v závislosti na vytížení trhu.